Gupta Business course

Op 25 en 26 April j.l. heb ik deelgenomen aan de business course van Gupta strategists.  Uit de 75 aanmeldingen zijn 20 studenten uit heel Nederland geselecteerd om kennis te maken met dit consultancy bedrijf. Gupta is een strategisch adviesbureau dat zich richt op de gezondheidszorg. De case was het ontwerpen van een verzekering voor de…

UfD-Imtech Bachelor Grants 2012

Op 26 Maart j.l. is een Bachelor Grant Award toegekend aan mijn bachelor eindproject ‘ De Echostop’. Volgens een vakkundige jury ging het om een excellent bacheloreindverslag, dat aan strenge eisen voldoet op gebied van (technische) innovatie, praktische toepasbaarheid, samenwerking tussen vakgebieden, maatschappelijke relevantie en durf. Specifiek over mijn project werd de volgende uitspraak gedaan: De…