UfD-Imtech Bachelor Grants 2012

Op 26 Maart j.l. is een Bachelor Grant Award toegekend aan mijn bachelor eindproject ‘ De Echostop’. Volgens een vakkundige jury ging het om een excellent bacheloreindverslag, dat aan strenge eisen voldoet op gebied van (technische) innovatie, praktische toepasbaarheid, samenwerking tussen vakgebieden, maatschappelijke relevantie en durf. Specifiek over mijn project werd de volgende uitspraak gedaan:┬áDe…